Báo cáo đối chiếu Mẫu 01, Mẫu 02 bị sai số liệu?

Navigation:  6.Những câu hỏi thường gặp > Những câu hỏi thường gặp mùa quyết toán > Cách in các báo cáo phải nộp > Báo cáo kho bạc >

Báo cáo đối chiếu Mẫu 01, Mẫu 02 bị sai số liệu?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

hmtoggle_plus1Nguyên nhân 1: Do hạch toán sai bút toán Khôi phục, nộp trả

Giải pháp: Mở lại chứng từ khôi phục, nộp trả kiểm tra lại bút toán hạch toán, nghiệp vụ Khôi phục theo hướng dẫn tại đây hoặc Nộp trả – thực chiNộp trả -tạm ứng theo hướng dẫn tại đây.

phieu_nop_tien_kho_bac1

hmtoggle_plus1Nguyên nhân 2: Do chứng từ rút thực chi hạch toán Có 1121 nhưng nghiệp vụ để là Không chọn, phần mềm không sinh được hạch toán Có 008

Giải pháp:

1. Vào Tìm kiếm. Tại khung chọn điều kiện tìm kiếm lọc ô Tìm theo: Tài khoản có, Phép toán: Bắt đầu bằng, Giá trị: 1121, nhấn Cập nhật. Nhấn Tìm.

2. Lọc cột Nghiệp vụ là Không chọn.

3. Nếu có phát sinh chứng từ hạch toán Có 1121, Nghiệp vụ Không chọn thì phần mềm sẽ hiển thị chi tiết ở phía dưới. 

Mau so 01, 02_01

4. Anh/chị kích đúp chuột vào dòng chứng từ và sửa lại nghiệp vụ đúng là Thực chi để phần mềm sinh được chứng từ ghi đồng thời Có TK 008.

Mau so 01, 02_02

hmtoggle_plus1Nguyên nhân 3: Do chứng từ nhận dự toán có tích phân bổ theo tháng hoặc quý nên số liệu dự toán giao trong kỳ không lên đúng như chứng từ đã nhập

Giải pháp:

1. Vào phân hệ Dự toán Ngân sách\Nhận dự toán.

2. Mở lại các chứng từ nhận dự toán, kiểm tra xem có tích phân bổ hay không, sửa lại theo đúng thực tế của đơn vị.

nhan_du_toan2

Xem hướng dẫn chi tiết Nhận dự toán tại đây.