Những câu hỏi thường gặp mùa quyết toán

Navigation:  6.Những câu hỏi thường gặp >

Những câu hỏi thường gặp mùa quyết toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tôi chưa hoàn thiện số liệu năm 2018, giờ muốn nhập liệu cho năm 2019 thì làm như thế nào?

Hết năm kế toán 2018, tôi bắt buộc phải tạo dữ liệu kế toán năm 2019 thì làm như thế nào?

Tôi muốn hạch toán chi trong tháng chỉnh lý quyết toán thì làm như thế nào?

Tôi muốn hạch toán chi chuyển nguồn năm sau thì làm như thế nào?

Khi in bảng cân đối tài khoản, số liệu đã nhập hết rồi nhưng tài khoản 334 và 332 vẫn còn số dư thì phải làm như thế nào?

Cách in các báo cáo quyết toán phải nộp

Ngoài ra, Anh/Chị có thể tham khảo các vấn đề thường gặp theo từng phân hệ trên phần mềm MISA Bamboo.NET Tại đây
Hoặc tham khảo hướng dẫn 10 bước quyết toán trên phần mềm MISA Bamboo.NET tại đây