Hướng dẫn tự thiết lập Mức lương tối thiểu theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP

Navigation:  6.Những câu hỏi thường gặp >

Hướng dẫn tự thiết lập Mức lương tối thiểu theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP về quy định mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng áp dụng từ ngày 01/07/2018, nếu đơn vị có mong muốn cập nhật lại mức lương tối thiểu thì thực hiện như sau:

1. Với những đơn vị tạo mới dữ liệu và tạo dữ liệu mẫu.

Phần mềm đã tự động cập nhật Mức lương tối thiểu tại Hệ thống\Tuỳ chọn\Tiền lương.

Luong toi thieu_01

 

2. Với những đơn vị có dữ liệu kế toán từ phiên bản R5 trở về trước, nếu muốn cập nhật lại mức lương tối thiểu thì thực hiện như sau:

Vào Hệ thống\Tuỳ chọn.

Chọn tab Tiền lương.

Tại dòng Mức lương tối thiểu, nhập lại Mức lương1.390.000.

Luong toi thieu_02

Nhấn Đồng ý.